Disinfection of the environment of Qafshtama company.

As part of the measures for protection from Covid-19, we have made hygienic and sanitary measures and disinfection frequencies to OBSH instructions.

NĂ« kuadĂ«r tĂ« masave pĂ«r mbrojtjen nga COVID-19, kemi shtuar masat higjeno sanitare dhe frekuencat e dezifektimit,sipas direktivave tĂ« OBSH. Ă‹shtĂ« shumĂ« e rĂ«ndĂ«sishme qĂ« tĂ« ndihemi tĂ« mbrojtur dhe tĂ« kujdesshĂ«m mjaftueshĂ«m pĂ«r tĂ« ruajtur veten, kolegĂ«t dhe tĂ« afĂ«rmit tanĂ«.

Kujdesuni për shëndetin tuaj. Dhe mos harroni, një ndër këshillat që sduhet shmangur është të pini sa më shumë ujë Qafshtama.

Kudo dhe kurdoherë me vete!