Disinfection of the environment of Qafshtama company.

As part of the measures for protection from Covid-19, we have made hygienic and sanitary measures and disinfection frequencies to OBSH instructions.

Në kuadër të masave për mbrojtjen nga COVID-19, kemi shtuar masat higjeno sanitare dhe frekuencat e dezifektimit,sipas direktivave të OBSH. Është shumë e rëndësishme që të ndihemi të mbrojtur dhe të kujdesshëm mjaftueshëm për të ruajtur veten, kolegët dhe të afërmit tanë.

Kujdesuni për shëndetin tuaj. Dhe mos harroni, një ndër këshillat që sduhet shmangur është të pini sa më shumë ujë Qafshtama.

Kudo dhe kurdoherë me vete!